بلندی‌های جولان

ـ اشاره
فصل اول: بافت طبیعی، جغرافیایی و اقتصادی
ـ وضعیت تاریخی
ـ وضعیت جغرافیایی
ـ وضعیت طبیعی و جمعیتی
ـ وضعیت اقتصادی
فصل دوم: تاریخچه رویدادهای سیاسی و نظامی
ـ قرارداد سیاسی ـ پیکو
ـ اعلامیه بالفور
ـ خط مرزی سال 1923
ـ جنگ و آتش بس موقت (1949 ـ 1948)
ـ مناطق غیرنظامی
ـ تقسیم منطقه غیرنظامی (1951 ـ 1949)
ـ درگیری سال1951
ـ گفت‌وگوهای محرمانه تقسیم اراضی (1953 ـ 1952)
ـ به سوی آغاز جنگ (1967 ـ 1954)
فصل سوم: جنگ ژوئن 1967 و اشغال جولان
ـ موقعیت نیروهای سوریه قبل از جنگ
ـ مذاکرات رسمی میان سوریه و اسرائیل بر سر جولان
ـ موارد اختلاف سوریه ـ اسرائیل
ـ جولان از نگاه سوریه
ـ جولان از نگاه رژیم صهیونیستی
ـ شورای امنیت و جولان
ـ دیدگاه‌های طرفین در مورد صلح
ـ بلندی‌های جولان از نگاه اسرائیل
ـ غیرنظامی‌سازی‌
ـ توسعه استراتژیک
ـ زمین در برابر صلح
ـ فعالیت‌های شهرک‌سازی
ـ قطعنامه‌ها و برخورد سازمان ملل
ـ جلوگیری از تبعیض و نقش کمیسیون‌های فرعی ـ قطعنامه‌های شورای امنیت و کمیسیون حقوق بشر
فصل چهارم: نقش و اهمیت آب در بلندی‌های جولان
ـ آب بلندی‌های جولان و دریچه طبریا
ـ استفاده از آب در جولان
ـ رودهای بلندی‌های جولان
ـ رودخانه اردن؛ کم‌عرض و کم‌عمق
ـ آبخیزگاه‌های ساحلی و کوهستانی
ـ انتقال آب از ترکیه - شیرین کردن آب دریا
ـ بلندی‌های جولان؛ ابعاد منطقه‌ای و جهانی
پیوست‌ها
1. توافق‌نامه سایس ـ پیکو
2. توافق‌نامه آتش بس سراسری اسرائیل ـ سوریه (20 ژوئیه 1949)
3. قراردادهای عقب‏نشینی (ضمیمه 2)
4. مناطق دفاعی (ضمیمه 3)
5. تعریف نیروهای دفاعی (ضمیمه 4)
6. قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل (22 نوامبر 1967)
7. قطعنامه 338 شورای امنیت سازمان ملل (22 اکتبر 1973)
8. اسامی شهرک‌های یهودی‏نشین در جولان

/ 0 نظر / 21 بازدید