# تروریسم

القاعده و خواهرانش

نویسنده: کمیل طویل سال نشر: 1391 قیمت: 75000 ریال توضیحات: کتاب «القاعده و خواهرانش» ضمن درک ضرورت‌ها و الزام‌های تبارشناسیِ القاعده، با محور قرار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

تروریسم صهیونیستی؛ ماهیت، تاریخ و واقعیت‌ها

نویسنده: احسان ادیب مرتضی مترجم: محمدرضا بلوردی سال نشر: ١٣٨٨قیمت: 75000 ریال کتاب «تروریسم صهیونیستی» ضمن بیان مبانی نظری تروریسم و خشونت فلسفه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید