راهبردهای رژیم صهیونیستی در برخورد با مقاومت اسلامی فلسطین

مقدمه
فصل اول: فلسطین در یک نگاه
1. جغرافیای تاریخی و تاریخ سیاسی
الف) از ورود کنعانیان تا فروپاشی دولت عثمانی
ب) دوران قیومیت انگلیس
ج) از تأسیس اسرائیل تاکنون (2001 ـ 1948)
2. تاریخ مبارزات مردم فلسطین
الف) مبارزات دو راه قیمومیت
ـ قیام براق
ـ قیام عزالدین قسام
ـ قیام سال 1936
ـ سال 1939
ب) مبارزات پس از تأسیس دولت اسرائیل
ـ دوره اول، اواسط دهه 1948 تا 1960
ـ دوره دوم، اواخر دهه 1960 تا اواسط دهه 1980
ـ دوره سوم، اواخر دهه 1980 تاکنون
3. معرفی مهم‌ترین گروه‌های مبارز فلسطینی
الف) جمعیت اخوان‌المسلمین
ب) گروه‌های غیرمذهبی
ـ جنبش فتح
ـ جبهه خلق برای آزادی فلسطین
ـ جبهه خلق برای آزادی فلسطین ـ فرماندهی کل
ـ جبهه دموکراتیک خلق برای آزادی فلسطین
ـ گروه صاعقه
ـ منشعبین فتح
ج) گروه‌های اسلامی
ـ جنبش جهاد اسلامی فلسطین
ـ جنبش مقاومت اسلامی (حماس)
4. معرفی مهم‌ترین سازمان‌ها و تشکل‌های فلسطینی
الف) سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف)
ب) جبهه امتناع (رفض)
ج) جبهه نجات ملی فلسطین (انقاذ)
د) گروه‌های ده‌گانه
فصل دوم: اقدامات سیاسی و دیپلماتیک علیه فلسطینیان
1. همکاری‌های صهیونیسم جهانی و انگلستان در راه تشکیل «وطن یهودی»
2. نقش سازمان‌های بین‌المللی، امریکا و کشورهای غربی در سرکوب فلسطینیان
الف) اقدامات سازمان ملل
ب) تلاش در راه به سازش کشاندن نهضت
ج) حمایت‌های امریکا و دولت‌های غربی از اسرائیل
3. اقدامات کشورهای عربی علیه نهضت
الف) اقدامات جمعی کشورها و مجامع عربی
ـ مخالفت با تشکیل و استقلال گروه‌های مبارز فلسطینی
ـ اجلاس سران عرب در امان (1987)
ب) اقدامات فردی کشورهای عربی علیه نهضت
ـ اقدامات اردن علیه نهضت
ـ اقدامات مصر علیه نهضت
ـ اقدامات سوریه علیه نهضت
ـ اقدامات لبنان و عراق علیه نهضت
4. اشتباه‌های شخصیت‌ها و گروه‌های فلسطینی
الف) دوران قیمومیت انگلیس
ب) غفلت از عامل مذهب در مبارزات
ج) انجام برخی عملیات ناصحیح
د) عقب‌نشینی تدریجی از مواضع مبارزاتی و رویکرد سازش با اسرائیل
ه‍) حمایت از صدام حسین در جنگ خلیج فارس
و) تن دادن به قرارداد اسلو و تأسیس تشکیلات خودگردان
5. تحلیل و ارزیابی اقدامات سیاسی
الف) کشف برنامه‌های آتی استکبار
ب) راهکارهای مقابله با اقدامات سیاسی
فصل سوم: اقدامات فرهنگی ـ اجتماعی علیه نهضت فلسطین
1. رویکرد مقابله فرهنگی با فلسطینیان
2. راهبرد تقابل فرهنگی و اجتماعی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها
الف) مقابله با شخصیت‌ها و روحانیون
ب) قانون
ج) آموزش و پرورش
د) تکنیک‌ها
ـ نوشتاری
ـ سینما و هنر
ـ ادبیات در خدمت منافع اسرائیل
3. کلیاتی از جنگ روانی اسرائیل علیه فلسطینیان
4. اهداف جنگ روانی صهیونیست‌ها و راه‌های استفاده از آن
الف) شایعاتی درباره جایگزینی اسطوره‌ها
ب) جنگ روانی مستقیم
5. بررسی نمونه‌های عملی طی نیم قرن گذشته
ـ انگاره‌سازی رسانه‌های غرب علیه فلسطینیان
6. سیاست‌های فرهنگی ـ مذهبی اسرائیل در مقابله با فلسطین
الف) حکومت و دولت اسرائیل
ب) ماهیت سیاسی اسرائیل
ج) ماهیت فرهنگی ـ مذهبی اسرائیل
د) صهیونیسم
ـ صهیونیسم فرهنگی
ـ صهیونیسم دینی
ـ صهیونیسم سیاسی
ـ صهیونیسم توسعه‌طلب
7. منازعه فلسطین ـ اسرائیل منازعه‌ای فرهنگی ـ مذهبی
الف) سیاست‌های فرهنگی ـ مذهبی اسرائیل
ـ شهرک‌سازی
ـ گوش آمونیم
ب) جنگ‌طلبی
ـ مسیحیان صهیونیست
ج) سیاست‌های فرهنگی ـ تبلیغی
ـ عرصه ادبی و فکری
ـ تسلط بر رسانه‌های همگانی
ـ تسلط بر روزنامه‌ها و مطبوعات
ـ تسلط بر شبکه‌های رادیو و تلویزیونی، سینما و تئاتر
د) سیاست‌های فرهنگی اسرائیل در تخریب شخصیت رهبران فلسطینی
ـ انجام عملیات روانی
ـ ترور شخصیت رهبران
ـ ارائه تحلیلی روان‌شناسانه برای اثبات ادعاهای مطرح شده
ـ تلقین دیدگاه‌های تخریبی به خوانندگان
فصل چهارم: اقدامات و سیاست‌های اقتصادی اسرائیل علیه نهضت فلسطین
مقدمه
1. پیشینه سیاست‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی در قبال فلسطین
الف) پیش از تشکیل دولت صهیونیستی
ب) پس از تشکیل دولت صهیونیستی
ـ اعراب سرزمین‌های اشغالی 1948
ـ اعراب سرزمین‌های اشغالی 1967
2. سیاست‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی
الف) زمین آب و کشاورزی
ب) صنعت
ج) خدمات و بازرگانی
د) جمعیت
ه‍) اشتغال و درآمد
جمع‌بندی
فصل پنجم: اقدامات نظامی اسرائیل علیه نهضت فلسطین
1. تشکیل گروه‌های شبه‌نظامی تروریستی
2. جنگ‌های پنج‌گانه اسرائیل با اعراب
الف) جنگ 1948
ب) جنگ 271
ج) جنگ 1967
د) جنگ 1973
ه‍) جنگ 1982
3. حملات و درگیری‌های محدود نظامی
الف) عملیات قبیه
ب) حمله به کرامه
ج) جنگ‌های دهه 1970 لبنان
د) حمله به مقر ساف در تونس
4. کشتارهای دسته‌جمعی و خیابانی
الف)کشتار کفرقاسم
ب) کشتار تل زعتر
ج) کشتار صبرا و شتیلا
د) کشتار در جریان انتفاضه سنگ
ه‍) کشتار در جریان انتفاضه مسجدالاقصی
و) فاجعه اردوگاه جنیق
ز) تخریب اردوگاه رفح
فصل ششم: اقدامات اطلاعاتی ـ امنیتی اسرائیل علیه نهضت فلسطین
مقدمه
1. امنیت
2. امنیت ملی
الف) ژئوپولیتیک سرزمینی
ب) جمعیت
ج) عامل نظامی
د) عامل اقتصادی
3. مفاهیم و عناصر تأثیرگذار در امنیت ملی رژیم صهیونیستی
الف) جغرافیا
ب) نیروی انسانی
ج) جنگ سریع هجومی
د) بازدارندگی
ه‍) بازدارندگی اتمی
و) اتکا بر قدرت‌های بزرگ
4. دستگاه‌های امنیتی اسرائیل
الف) دستگاه اطلاعات نظامی (امان)
ب) دستگاه امنیتی داخلی (شاباک)
ج) موساد دستگاه امنیت خارجی و مأموریت‌های ویژه
5. تحلیل و ارزیابی دستگاه‌های امنیتی اسرائیل
الف) مزایا
ب) معایب
6. اقدامات اطلاعاتی
الف) جاسوسی
ـ شیوه‌های جذب جاسوسی
ـ نمونه جذب
ب) نفوذ در گروه‌های جهادی
ج) ایجاد انشعاب
ـ انشعاب میان گروه‌های مبارز
ـ ایجاد اختلاف و انشعاب از طریق تشکیلات خودگردان
د) ایجاد جنگ داخلی
ـ جنگ‌های داخلی گروه‌های فلسطینی در لبنان
ـ جنگ اردوگاه‌ها در لبنان
ه‍) توافقات امنیتی اسرائیل با سایر دولت‌ها علیه نهضت فلسطین
ـ همکاری دوجانبه با کشورها
ـ همکاری‌های امنیتی تشکیلات خودگردان با اسرائیل
ـ همکاری‌های امنیتی سه‌جانبه اسرائیل، امریکا و تشکیلات خودگردان
و) تحلیل و ارزیابی اقدامات امنیتی و اطلاعاتی
7. عملیات‌های ویژه اطلاعاتی
الف) ترور شخصیت‌ها و رهبران فلسطینی
ـ ترور رهبران در جریان انتفاضه مسجدالاقصی
ـ ترورهای متفرقه و ترورهای ناموفق
ـ واحدهای زیرزمینی ارتش یا جوخه‌های مرگ
ـ روش‌های ترور
ـ شکست‌ها و رسوایی‌های سیستم اطلاعاتی صهیونیست‌ها
ب) ربایش
ج) دستگیری، بازداشت و بازجویی
ـ روش‌های بازجویی
ـ بازجو یا محقق
ـ کار روانی اولیه
ـ ایجاد حس اطمینان کاذب در زندانی
ـ نقش گنجشک‌ها (مزدوران) در سلول‌ها
ـ ایجاد اعتماد در داخل سلول‌ها
ـ شیوه‌های گرفتن اعتراف
ـ نحوه برخورد با مزدوران
د) وضعیت زندان‌ها
ه‍) سایر اقدامات عملیاتی
ـ اخراج و تبعید
ـ سانسور
ـ جنگ روانی
و) تحلیل و ارزیابی اقدامات عملیاتی
5. سایر روش‌های کنترل امنیتی
الف) تکنولوژی و ابزارهای فنی ـ اطلاعاتی
ـ دستگاه‌های شنود
ـ دوربین‌های کنترل‌کننده
ـ بالن و هواپیماهای بدون خلبان
ـ دستگاه ردیاب
ب) کنترل‌گر اطلاعاتی
ـ تشکیل پرونده برای همه فلسطینی‌ها
ـ کنترل ورود و خروج از فلسطین
ـ جذب و به کارگیری مزدوران محلی برای کسب اطلاعات
ج) کنترل‌های فیزیکی
ـ پست‌های ایست و بازرسی
ـ احداث دیوارهای امنیتی
ـ تخریب اماکن و مصادره اراضی
پیوست‌ها
ـ مصاحبه مجله التقریر با خالد مشعل یک سال پس از سوء قصد به جان وی در امان
ـ نقشه مربوط به جزئیات تلاش برای ترور خالد مشعل
ـ گفت‌وگوی مجله التقریر با ابوسیف
ـ جزئیات ترور ناموفق خالد مشعل و نقش نتانیاهو در این ترور
ـ ترور شهید مبحوح
ـ برنامه‌های تروریستی صهیونیست‌ها
ـ ترورهای بیولوژیک و مرگ‌های آرام

/ 0 نظر / 17 بازدید