اصلاحات اقتصادی در عراق

عنوان اصلی: الاصلاح الاقتصادیه فی العراق

نویسنده: عبدالحسین محمد العنبکی

مترجم: ابوالفضل تقی‌پور

سال نشر: ۱۳۹۰

قیمت: ۳۰۰۰۰

توضیحات:

منابع طبیعی اقتصادی و انسانی غنی و متنوع عراق از جمله نفت آب و نیروی کار به این کشور این امکان را می‌دهد که به کشوری پر درآمد طی سال‌های آتی تبدیل گردد. این هدف نیازمند تحولاتی بزرگ از جمله ترسیم حکیمانه سیاست‌ها و برنامه‌ها در محیطی سالم و شرایطی مناسب است.
 تغییر در عراق صرفا ناشی از عملکرد بازیگران داخلی نیست بلکه عوامل خارجی با منافع و باورهای مختلف تاثیری به‌سزا در این تغییر داشته و دارند.
 این کتاب ضمن آسیب‌شناسی سیاست‌های اقتصادی دولت عراق طرح‌ها برنامه‌ها موانع و چالش‌های مختلف در زمینه اصلاحات اقتصادی را مورد ارزیابی و واکاوی قرار داده است.

فهرست کتاب:

مقدمه
فصل اول: اصلاحات انجام شده پس از سقوط حکومت دیکتاتوری
فصل دوم: اصلاحات اقتصادی نیازی ملی یا فشار خارجی
فصل سوم: سیمای اختلال ساختاری به ارث مانده در اقتصاد عراق
فصل چهارم: اصلاح اختلالات ساختاری

/ 0 نظر / 10 بازدید