جنگ‌های آینده (اسرائیل؛ تهدیدها و چالشهای نظامی- امنیتی)

نویسنده: رون تیرا

مترجم: محمدرضا بلوردی
سال نشر: ١٣٩٠
قیمت:30000 ریال

 

 توضیحات:

 کتاب جنگ‌های آینده به بررسی شکل و ماهیت جنگ احتمالی آینده رژیم اشغالگر قدس می‌پردازد که شامل جنگ‌های کوتاه مدت جنگ‌های کلاسیک بررسی وضعیت صحنه نبرد جنگ دوملبنان و جنگ‌های آینده می‌شود.
این کتاب که نگاهیانتقادی به مدیریت جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه لبنان دارد ُ به بررسی ضعف‌های ارتش اسراییل تحلیل‌های غلط و برداشت‌های نادرست نظریه پردازان نظامی آن از مقاومت می پردازد و نتیجه می گیرد اهداف ارتش اسرائیل در زمینه مدیریت میدانی جنگ و در باربر نیروهای حزب‌الله محقق نشده است.

 

فهرست کتاب:

 چکیده
مقدمه
فصل اول: پیشینه نظری
فصل دوم: جنگ‌های ساده و متقارن
فصل سوم: جنگ نامتقارن و پیچیده در برابر دشمن سازمان‌یافته
فصل چهارم: جنگ نامتقارن در برابر بازیگران غیردولتی
فصل پنجم: جنگ موازی: یک جنگ با دو نبرد جداگانه
فصل ششم: جنگ دوم لبنان، جنگی موازی در برابر سازمانی مسلح
فصل هفتم: جنگ آینده
نتیجه‌گیری 

/ 0 نظر / 15 بازدید