آشنایی با کشورهای جهان اسلام؛ قرقیزستان

بخش اوّل: اطلاعات پایه
1. جغرافیای عمومی
2. جغرافیای انسانی
3. وضعیت سیاسی قرقیزستان
4. وضعیت اقتصادی قرقیزستان
5. وضعیت اجتماعی
بخش دوم: ادیان و مذاهب در قرقیزستان
1. برآورد کلّی در خصوص مسلمانان
2. سایر ادیان و مذاهب
بخش سوم: مسلمانان در قرقیزستان
سابقه تاریخی گرایش مردم قرقیزستان به اسلام
میزان پایبندی و علاقه مردم به اسلام
مساجد و اماکن مذهبی
حوزه‏های علمیه
قرآن در قرقیزستان
نگرش دولت به فعالیت‌های دینی و مذهبی
آزادی مسلمانان در نشر افکار و عقاید اسلامی از دیدگاه قانونی و دولتی
شخصیت‌های ذی‌نفوذ اسلامی
احزاب و سازمان‌های اسلامی
شیعیان
بخش چهارم: چالش‌های فراروی جامعه قرقیز
1. چالش‌های اقتصادی
2. چالش‌های اجتماعی
بخش پنجم: چالش‌های فراروی دولت
1. چالش‌های سیاسی، امنیّتی
2. چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
بخش ششم: تحلیل نهضت‌ها و خیزش‌های دینی ـ مذهبی در قرقیزستان
1. رویکرد تاریخی به گروه‌های معارض مذهبی
2. برآورد تشکیلاتی و سازمانی گروه‌های معارض اسلامی
3. مهم‌ترین اقدامات نهضتی در قرقیزستان
4. فعالیت‌های اسلامی ـ سنتی در قرقیزستان

/ 0 نظر / 57 بازدید