جریان‌های اسلامی در آسیای مرکزی و قفقاز

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
مقدمه
1. ادیان و مذاهب در ازبکستان
2. ادیان و مذاهب در ترکمنستان
3. ادیان و مذاهب در قرقیزستان
4. ادیان و مذاهب در تاجیکستان
5. ادیان و مذاهب در قزاقستان
فصل دوم: بررسی لایه‌های هویتی اسلامی در آسیای مرکزی
1. مذهب حنفی (به عنوان لایه هویتی رسمی و مورد حمایت دولت
2. لایه هویتی شبکه‌های طریقتی اسلامی در آسیای مرکزی
الف) مهم‌ترین طریقت‌های آسیای مرکزی
ب) بررسی اوضاع کنونی شبکه‌های تصوف در آسیای مرکزی
ج) نسل جدید رهبران صوفی
د) احتمال سیاسی شدن تصوف در آسیای مرکزی
3. خانواده‌های مقدس در آسیای مرکزی
الف) قوجاهای قزاق
ب) اولاد ترکمن
ج) خوجاها بین قاراقالپاق‌ها
د) سایر خانواده‌های مقدس
4. تشیع به عنوان لایه هویتی در آسیای مرکزی
الف) مراسم عزاداری شیعیان در ازبکستان
ب) نمونه‌هایی از آثار مکتوب در ازبکستان درباره امام حسین(ع) و کربلا
ج) محدودیت‌های شیعیان ازبکستان
د) اسماعیلیه در تاجیکستان
5. لایه هویتی اسلام‌گرایان سیاسی و تندرو
الف) زمینه‌های رشد اسلام‌گرایی سیاسی در آسیای مرکزی
ب) نگاهی به فعالیت برخی گروه‌های اسلام‌گرای سیاسی در آسیای مرکزی (گروه‌های تندرو اسلامی
1/ب) حزب‌التحریر
2/ب) جنبش اسلامی ازبکستان
3/ب) حزب نهضت اسلامی تاجیکستان
4/ب) حزب النصرت
5/ب) جنبش اسلامی آسیای مرکزی (IMCA)
6/ب) اکرمیه
ج) اصول مشترک گروه‌های فعال اسلامگرا در سطح منطقه
1/ج) وابستگی عقیدتی به خارج از منطقه آسیای مرکزی
2/ج) تندروی عقیدتی و تجویز کاربرد خشونت
3/ج) پراکندگی جغرافیایی و نقاط تمرکز فعالیت‌های گروه‌های اسلام‌گرای تندرو در سطح منطقه
فصل سوم: بازیگران خارجی در عرصه هویت اسلامی آسیای مرکزی
1. عربستان سعودی؛ گسترش وهابیت
2. پاکستان
3. ترکیه
4. ایران
5. امریکا
6. روسیه؛ سیاست اسلام‌زدایی در آسیای مرکزی
7. رژیم صهیونیستی
8. چین (نگاه فرهنگی به آسیای مرکزی جهت کنترل اسلام‌گرایی و جدایی‌طلبی در سین کیانگ
فصل چهارم: پدیده‌شناسی اجتماعی سیاسی در حوزه اسلام‌گرایی آسیای مرکزی
1. بنیادگرایی اسلامی در مقابل تجددگرایی دولتی
2. جریان تندرو اسلامی، حافظ منافع القاعده در آسیای مرکزی
3. سلفی‌گری، تهدیدی برای امنیت و ثبات جامعه تاجیکستان
4. تقویت لایه هویت اسلامی دولت محور در تاجیکستان
5. دره فرغانه کانون احتمالی ناآرامی‌های آینده آسیای مرکزی
6. ظهور دو فرایند متضاد در آسیای مرکزی؛ اتحاد اسلامی و ناسیونالیسم قومی
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
منابع و مآخذ

/ 0 نظر / 17 بازدید