چالش‌های دکترین امنیتی اسرائیل با تاکید بر نقش سازمان اطلاعاتی

نویسندگان: عاموس گرانیت، شموئیل ایون

مترجم: محمدرضا بلوردی
سال نشر: ١٣٨٩
قیمت: ٢۵000

/ 0 نظر / 19 بازدید