قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا

مقدمه
فصل اول: قدرت نرم؛ چارچوب تحلیلی
1. گرامشی و مفهوم چیره‌جویی روشن‌فکرانه

2. نای و قدرت نرم

پی‌نوشت‌ها
فصل دوم: کاربست قدرت نرم در دوره جنینی
1. زمینه‌های نرم‌افزارگرایی در سنت‌های سیاست خارجی امریکا

2. نرم‌افزارگرایی در دوره انزواطلبی (از واشنگتن تا روزولت)

ـ جرج واشنگتن

ـ توماس جفرسون

ـ جیمز مونروئه

ـ اندرو جسکون
ـ جیمز پولک

ـ ابراهام لینکلن

3. نرم‌افزارگرایی (تئودور) روزولتی در عصر بین‌الملل‌گرایی فراقاره‌ای
پی‌نوشت‌ها
فصل سوم: امریکا در مسیر نرم‌افزارگرایی ترقی‌خواهانه
1. ویلسونیسم یا اخلاق‌گرایی توسعه‌طلبانه (1921 ـ 1913)

2. فرانکلین روزولت و نرم‌افزارگرایی در بستر طراحی نظم پس از جنگ

پی‌نوشت‌ها
فصل چهارم: کاربرد قدرت نرم در دوره جنگ سرد
1. ترومن و آغازی بر نرم‌افزارگرایی مهارمحور
2. آیزنهاور و نرم‌افزارگرایی نظامی‌گرا
3. نرم‌افزارگرایی در عصر بحران‌ها (کوبا و ویتنام)
ـ کندی و راهبرد صلح
ـ نیکسون ـ کیسینجر

4. رویکرد نرم‌افزارگرایی در بستر دومین جنگ سرد
ـ ریگان

پی‌نوشت‌ها
فصل پنجم: پایان جنگ سرد و بهره‌گیری از قدرت نرم در فضای مداخله‌گرایی
1. نرم‌افزارگرایی در بستر درک پویایی‌های فراجنگ سرد
2. بوش و نرم‌افزارگرایی بر محور «نظم نوین جهانی»

3. کلینتون و مداخله‌گرایی بر مبنای راهبرد گسترش دموکراسی و حقوق بشر
الف) نرم‌افزارگرایی در بستر متحول جهانی؛ به سوی دکترین فراجنگ سرد
ب) پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر، شالوده نرم‌افزارگرایی کابینه نوپا

ج) نرم‌افزارگرایی در قالب سیاست «مداخله بشردوستانه»

د) نرم‌افزارگرایی در اسناد امنیت ملی
ه‍) بررسی و نقد سیاست نرم‌افزارگرایی کلینتون

پی‌نوشت‌ها
فصل ششم: قدرت نرم در بستر مبارزه با تروریسم
مقدمه
1. بوش و نرم‌افزارگرایی قبل از حادثه سپتامبر: نفی نرم‌افزارگرایی

2. نرم‌افزارگرایی در چارچوب «انقلاب بوش»

الف) حمله به افغانستان

ب) سند امنیت ملی سپتامبر 2002
ج) تهاجم نظامی به عراق (2003)، مقدمه‌ای بر مهندسی اجتماعی خاورمیانه
د) دموکراسی‌سازی در خاورمیانه
ه‍) مواضع مربوط به دیوان کیفری بین‌المللی
و) بهره‌گیری نوآورانه از «دیپلماسی عمومی»
ی) ترغیب روسیه و چین به تقویت دموکراسی و گسترش آزادی
3. نقد و ارزیابی رویکرد نرم‌افزارگرایی بوش

الف) نقد ویلسون‌گرایی بوش

ب) انتقاد از رویکرد پیوند میان رئالیسم و ایده‌آلیسم
ج) نقد رویکرد دموکراسی‌سازی
پی‌نوشت‌ها
فصل هفتم: اوباما و قدرت نرم بر محور «تغییر»

1. نوآوری‌های انتخابات 2008
2. اوباما و آرمان «تغییر»

3. جایگاه نرم‌افزارگرایی در سیاست خارجی اوباما

4. نقد و ارزیابی سیاست نرم‌افزارگرایی اوباما

پی‌نوشت‌ها
نتیجه‌گیری
نمایه

/ 0 نظر / 23 بازدید