کابوس ژئوپولیتیک عراق؛ تأثیر اشغال عراق بر قدرت ایران

نویسنده: حسین اکبری

سال نشر: ١٣٨٨
   
قیمت: 35000 ریال
 
این کتاب ضمن بررسی تحولات عراق پس از اشغال از سوی امریکا، شاخص‌های قدرت منطقه‌ای ایران را بررسی می‌کند.

اشغال عراق تأثیری مستقیم بر قدرت منطقه‌ای ایران داشت، زیرا با تضعیف قدرت امریکا در منطقه و هویت‌یابی و دستیابی شیعیان و کردهای عراق به حکومت در چندین انتخابات، عملاً قدرت منطقه‌ای ایران افزایش یافته است.

کتاب کابوس ژئوپولیتیک عراق ضمن بررسی دقیق تحولات عراق پس از اشغال، تأثیر حضور مستقیم امریکا در عراق را بر امنیت ملی  ایران  و مؤلفه‌های قدرت‌یابی ایران را بررسی کرده است.

/ 0 نظر / 63 بازدید