چشم‌انداز توسعه روابط اقتصادی افغانستان

فهرست کتاب:

بخش اول: تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان
مقدمه
فصل اول: آشنایی با افغانستان
1. وضعیت جغرافیایی
2. وضعیت اجتماعی
3. وضعیت فرهنگی
4. وضعیت سیاسی و اداری
فصل دوم: آشنایی با اقتصاد افغانستان
1. ساختار اقتصادی
2. بخش‌های مختلف اقتصاد در افغانستان
3. نقاط ضعف و قوت اقتصادی افغانستان
فصل سوم: فضای سرمایه‌گذاری در افغانستان: بهره‌برداری از فرصت‌ها در محیطی نامطمئن
1. وضعیت بخش خصوصی در افغانستان
2. سرمایه‌گذاری
3. رشد و عملکرد
4. فرصت‌ها
5. موانع
6. راهکارهایی برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی

بخش دوم: تجارت و سرمایه‌گذاری در ولایت هرات
مقدمه
فصل اول: آشنایی با ولایت هرات
1. وضعیت جغرافیایی
2. وضعیت اجتماعی
3. وضعیت فرهنگی
4. وضعیت سیاسی ـ اداری
فصل دوم: آشنایی با اقتصاد ولایت هرات
کلیات
1. زیرساخت‌های اقتصادی
الف) گمرکات
ب) برق و انرژی
ج) حمل و نقل
د) راه‌های مواصلاتی
ه‍) راه‌آهن
و) فرودگاه
ز) مخابرات
ح) بانکداری
ط) صنعت بیمه
ی) منابع آبی
ک) زمین
2. وضعیت تولید در ولایت هرات
الف) کشاورزی و دامداری
ب) صنعت
ج) معدن
د) عمران، مسکن و شهرسازی
ه‍) اصناف و مشاغل کوچک در ولایت هرات
و) شهرک صنعتی ولایت هرات
3. تجارت و مبادلات بازرگانی در ولایت هرات
الف) اقلام وارداتی عمده
ب) اقلام صادراتی عمده
ج) مشکلات صادرات
بخش سوم: تجارت و سرمایه‌گذاری ایرانیان در افغانستان
فصل اول: تجارت و سرمایه‌گذاری ایرانیان در کابل و سایر ولایات افغانستان
1. تجارت
2. سرمایه‌گذاری
فصل دوم: تجارت و سرمایه‌گذاری ایرانیان در ولایت هرات
1. تجارت
2. سرمایه‌گذاری
فصل سوم: فرصت‌ها، موانع، محدودیت‌ها و اولویت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران در افغانستان
1. فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری
2. موانع و محدودیت‌ها3. اولویت‌های سرمایه‌گذاری
فصل چهارم: ضرورت تداوم و استمرار تعاملات اقتصادی میان ایران و افغانستان از طریق کاهش کسری تراز تجاری فی‌مابین
مقدمه
وضعیت موجود
فصل پنجم: چشم‌انداز روابط تجاری و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان
1. دلایل گذار از افزایش روابط بازرگانی به توسعه سرمایه‌گذاری
2. چشم‌انداز روابط تجاری و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان
3. الزامات، ضرورت‌ها و توصیه‌هایی برای توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری در افغانستان
پیوست: قوانین سرمایه‌گذاری و تجارت در افغانستان
/ 0 نظر / 19 بازدید