آشنایی با حرکت‌های اسلامی؛ جبهه نجات اسلامی الجزایر

فصل اول: پیشینه اسلام سیاسی معاصر در الجزایر
1. امیر خالد هسته اولیه ظهور اسلام سیاسی
2. جمعیت علماء المسلمین و جنبش اصلاح دینی
الف) فعالیت دینی و علمی جمعیت
ب) جمعیت وحاکمان فرانسوی
ج) جمعیت و فعالیت‌های سیاسی
3. مالک بن بنی، مؤسس اسلام الجزایری
4. شکل‌گیری سازمانی جریان‌های فکری و سیاسی اسلامی
الف) جریان‌های اسلامی و استفاده از فرصت‌ها
ب) تبیین و تفکیک گروه‌های فکری و سیاسی
فصل دوم: زمینه‌های ظهور جبهه نجات اسلامی
1. انتفاضه اکتبر 1988
2. اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام تک‌حزبی
3. ظهور احزاب
فصل سوم: جبهه نجات اسلامی از تأسیس تا پیروزی
1. ظهور جبهه نجات اسلامی در عرصه سیاسی
الف) اهداف و برنامه‌های جبهه نجات اسلامی
ب) ساختار جبهه نجات اسلامی
ـ ساختار تشکیلاتی
ـ نحوه عضویت
ـ منابع مالی
ـ ارگان رسمی جبهه نجات اسلامی
ج) رهبران و جناح‌های موجود در جبهه نجات اسلامی
2. عملکرد جبهه نجات اسلامی پس از تأسیس
الف) جضور جبهه نجات اسلامی در انتخابات شهرداری‌ها
ب) حضور جبهه نجات اسلامی در انتخابات قانون‌گذاری
3. دلایل پیروزی جبهه نجات اسلامی
4. مواضع گروه‌ها و سازمان‌های داخلی و خارجی و دولت‌ها در ...
فصل چهارم: بحران کودتای نظامیان و انحلال جبهه نجات اسلامی
1. دخالت ارتش در روند تحولات سیاسی و انحلال جبهه نجات اسلامی
الف) علل وقوع کودتا و اهداف کودتاچیان
ب) تشکیل کمیته عالی حکومتی به ریاست بوضیاف
ج) انحلال جبهه نجات اسلامی و ناتوانی جبهه در مقابله با کودتا
2. مواضع احزاب، گروه‌های سیاسی و اسلامی الجزایر و دولت‌ها...
3. عملکرد نهضت اسلامی در مقابله با بحران
4. تلاش‌های احزاب سیاسی و اسلامی برای مهار بحران (کنفرانس رم)
5. همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی و انتخابات پارلمانی ...
6. وفاق ملی
7. روند سازش اسلام‌گرایان
فصل پنجم: علل و عوامل ناکامی جبهه نجات اسلامی
1. علل و عوامل ناکامی جبهه نجات اسلامی در تحقق اهداف عمومی نهضت
2. آخرین وضعیت جبهه نجات اسلامی درالجزایر

/ 0 نظر / 16 بازدید