تحولات سیاسی فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل

نویسنده: حمیدرضا دهقانی‌پوده

سال نشر: 1390

قیمت: 40000 ریال

 

فهرست کتاب:

فصل اول: مبانی مهاجرت به فلسطین
فصل دوم: اعلامیة بالفور
فصل سوم: نظام قیمومیت
فصل چهارم: طرح‌های تقسیم
فصل پنجم: اعلامیة تأسیس و عضویت در سازمان ملل
فصل ششم: سرزمین‌های اشغالی
فصل هفتم: قدس
فصل هشتم: آوارگان
فصل نهم: شهرک‌سازی
فصل دهم: تجاوز، سلاح هسته‌ای
فصل یازدهم: اعمال تبعیض‌آمیز و ضد حقوق‌بشر
فصل دوازهم: سرکوب و کشتار جمعی
فصل سیزدهم: دیوار حائل
فصل چهاردهم: محاصره مردم غزه و جنگ علیه آنان
فصل پانزدهم: گزارش گلدستون
فصل شانزدهم: پیشنهادها
فصل هفدهم: پیوست‌ها
منابع و مآخذ

/ 0 نظر / 18 بازدید