راهبردهای اسراییل در اوراسیا (با تاکید بر آسیای مرکزی و قفقاز)

نویسنده: رحمت‌الله فلاح

سال نشر: ١٣٨٩

قیمت: 40000 ریال

 

 توضیحات:

 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فرصتی برای رژیم صهیونیستی فراهم شد تا برای خود فضای تنفسی جدیدی در آسیا مرکزی وقفقاز تعریف کند . این رژیم با آگاهی از نیاز‌های کشور‌های تازه استقلال یافته این منطقه توانست به سرعت در عرصه‌های مختلف حضور و نفوذ پیدا کند .
 با توجه به خصومت رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران ُ این وضعیت به طور مستقیم و غیر مستقیم علیه منافع ملی و منطقه‌ای ایران به شمار می رود. این کتاب اهداف ؛ راهبرد‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی در آسیای مرکزی و قفقاز را بررسی می کند .

 

فهرست کتاب:

 پیشگفتار
بخش اول: اهداف و استراتژی اسرائیل در منطقه
فصل اول: نگاهی مختصر به پیشینه مناسبات روسیه با اسرائیل
فصل دوم: اهداف اسرائیل در آسیای مرکزی و قفقاز
بخش دوم: روابط و عملکرد اسرائیل در منطقه آسیای مرکزی
فصل اول: نفوذ رژیم صهیونیستی در قزاقستان
فصل دوم: نفوذ و روابط رژیم صهیونیستی با ازبکستان
فصل سوم: نفوذ و روابط اسرائیل با ترکمنستان
فصل چهارم: نفوذ اسرائیل در تاجیکستان
فصل پنجم: نفوذ اسرائیل در قرقیزستان
بخش سوم: روابط و عملکرد اسرائیل در منطقه قفقاز
فصل اول: جمهوری آذربایجان در کانون توجه اسرائیل
فصل دوم: روابط اسرائیل با گرجستان
فصل سوم: روابط اسرائیل با ارمنستان
بخش چهارم: حضور اسرائیل در آسیای مرکزی و قفقاز و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران
نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ

/ 0 نظر / 16 بازدید