اخوان‌المسلمین اردن

نویسنده: ابراهیم محمد

سال نشر: ١٣٩٠

قیمت:35000 ریال

 

 فهرست کتاب:
فصل اول: بستر ظهور اخوان‏المسلمین در اردن 1953-1945
1. چگونگی تأسیس
2. عوامل مؤثر در پیدایش جماعت
3. فعالیت‏های جماعت در سال‏های 1953-1945
فصل دوم: اوج‏گیری تحولات سیاسی جامعه اردن 1967-1953
1. مواضع سیاسی اخوان‏المسلمین
2. خط‌مشی فعالیت‏ها
3. فعالیت عمومی اخوان‏المسلمین
4. تأثیر جمال عبدالناصر بر فعالیت‏های اخوان
5. جماعت و اوضاع سیاسی اردن
فصل سوم: سیر تحولات و فعالیت‏های سازمانی 1989 – 1957
الف) دوران جنگ سرد عربی 1957 – 1917
1. تأثیر جنگ سرد عربی بر اخوان
2. اتحاد اخوان با طیف محافظه‏کاری در جنگ سرد عربی
3. اخوان و فلسطینی‏ها
4. رکود تشکیلاتی و فقدان پایگاه مردمی
ب) وضعیت سازمان از شکست ژوئن تا حوادث سپتامبر 1970
1. اخوان بین دو قدرت
2. مشارکت تردیدآمیز
3. اتخاذ موضع بی‏طرفی در موقعیت دشوار
ج) رکود فعالیت سیاسی 1989 – 1970
1. فعالیت‏های درون‏سازمانی
2. پیشرفت پایگاه اجتماعی – سیاسی
3. قدرت داخلی در انحصار جریان افراطی
4. عملکرد سیاسی جماعت
فصل چهارم: اخوان‏المسلمین به سوی دموکراسی
1. جماعت و انتخابات یازدهمین دوره مجلس نمایندگی 198
2. حزب جبهه عمل اسلامی: حزب اسلام‏گرایان یا شاخه سیاسی اخوان
3. وضعیت حزب و جماعت در انتخابات 1993
4. جماعت اخوان و حزب جبهه عمل (از پارلمان 1993 تا 1997)
نتیجه‏گیری
فصل پنجم: بازسازی نقس سیاسی اخوان المسلمین
1. طرح تحریم: شرایط و عوامل
2. غیاب اخوان: مسأله قدرت رأی و حضور سیاسی
3. گفت‌وگوی داخلی و روند «بحران تشکیلاتی»
4. ترسیم آینده فعالیت سیاسی جماعت
5. ادامه معادلة فعلی یا شروع مرحله‌ای جدید؟
نتیجه‌گیری
پیوست‌ها
پیوست اول
پیوست دوم

/ 0 نظر / 14 بازدید