آشنایی با کشورهای جهان اسلام؛ الجزایر

گروه پژوهش مؤسسه اندیشه سازان نور

سال نشر: 1391

قیمت: 60000 ریال

فهرست:

فصل اول: ویژگی‌های جغرافیایی الجزایر
فصل دوم: ساختار و شرایط فرهنگی ـ اجتماعی الجزایر
فصل سوم: ساختار و تحولات سیاسی الجزایر
فصل چهارم: سیاست‌ها و شاخص‌های اقتصادی الجزایر
فصل پنجم: پیشینة تحولات فکری ـ سیاسی جریان‌های
فصل ششم: احزاب و جریان‌ها
فصل هفتم: شخصیت‌های اسلامی و سیاسی الجزایر
فصل هشتم: بررسی روابط ایران و الجزایر

/ 0 نظر / 22 بازدید