تجربه حکومتی حماس

پیش‌گفتار
فصل اول: چارچوب نظری
مقدمه
1. نظریه اقدام جمعی
2. نظریه سرخوردگی و محرومیت نسبی
3. نظریه سازه‌انگاری
4. نظریه نظام جهانی
5. ارائه چارچوبی نظری
پی‌نوشت‌ها
فصل دوم: روند تاریخی شکل‌گیری حماس
مقدمه
1. جنبش‌های اسلامی در فلسطین
2. جنبش حماس، ریشه‌ها، اهداف و شیوه‌ها
3. رشد، ترقی و پیشرفت حماس
پی‌نوشت‌ها
فصل سوم: روند حکومت‌داری حماس
مقدمه
1. انتخابات پارلمانی ژانویه 2006
2. دولت وابسته به حماس (مارس 2006 ـ مارس 2007)
3. دولت وحدت ملی (مارس 2007 ـ ژوئن 2007)
4. حماس حاکم نوار غزه
5. جنگ 22 روزه نوار غزه
6. پرونده آشتی فلسطینی ـ فلسطینی در پرتو بیداری اسلامی
7. پرونده آشتی دوحه
پی‌نوشت‌ها
فصل چهارم: حماس و معضلات فرارو
مقدمه
1. تجربه حکومتی حماس در عرصه امنیتی
2. تجربه حکومتی حماس در عرصه اقتصادی
3. تجربه حکومتی حماس در عرصه اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی
4. تجربه حکومتی حماس در عرصه تقنینی و قضایی
5. تجربه حکومتی حماس در عرصه روابط خارجی
پی‌نوشت‌ها
فصل پنجم: چشم‌انداز حکومتی حماس
مقدمه
1. سناریوهای رژیم اسرائیل
2. سناریوهای حماس
پی‌نوشت‌ها
نتیجه‌گیری
بررسی فرضیات
انتخاب سناریوی قابل قبول
راهبردها و راهکارها
کتاب‌شناسی
ضمایم

/ 0 نظر / 13 بازدید