استراتژی امریکا؛ توسعه شبکه‌های سکولار - لیبرال در جوامع اسلامی

فهرست کتاب:
عنوان
فصل اول: مقدمه
چالش اسلام رادیکال
شرکاء و متحدین بالقوه
فصل دوم: تجربه جنگ سرد
استراتژی کلان ایالات متحده در اغاز جنگ سرد
منازعه سیاسی
تلاش‌های شبکه‌سازی ایالات متحده
کمیته‌های آزادسازی.
کنگره آزادی فرهنگی
اتحادیه‌های کارگری
سازمان‌های دانشجویی
نقش بنیادمانند دولت امریکا
فعالیت‌های شبکه‌سازی انگلستان
درس‌هایی از تجربه جنگ سرد
فصل سوم: تشابهات بین دوره جنگ سرد و چالش‌های کنونی در جهان اسلام
فصل چهارم: تلاش‌های دولت امریکا برای ریشه‌کنی گرایش رادیکال
ترویج دموکراسی
توسعه جامعه مدنی
دیپلماسی عمومی
مطالعه موردی: ابتکار مشارکت خاورمیانه
بنیاد خاورمیانه بزرگ‌تر و شمال افریقا برای آینده
فصل پنجم: نقشه راه برای ایجاد شبکه‌های میانه‌رو در جهان اسلام
شناسایی شرکاء و مخاطبان اصلی
ویژگی‌‌های مسلمانان میانه‌رو
1. دموکراسی
2. پذیرش منابع غیرمذهبی قانون
3. احترام به حقوق زنان و اقلیت‌ها
4. مخالفت با تروریسم و خشونت نامشروع
به کارگیری معیارها
شرکای بالقوه
1. سکولارها
2. مسلمانان لیبرال
3. سنت‌گرایان میانه‌رو و صوفی‌ها
آیا اسلام‌گرایان باید مشارکت داده شوند
حمایت از میانه‌روها
1. شرکاء
2. اولویت‌های برنامه‌ای
3. تمرکز منطقه‌ای
موانع رویکرد منطقه‌ای
نقش مسلمانان امریکا
فصل ششم: محور اروپایی شبکه
دیدگاه‌های رقیب در خصوص اسلام در اروپا
انتخاب شرکای مناسب
سازمان‌های اسلامی میانه‌رو اروپا
فصل هفتم: محور جنوب شرق آسیایی شبکه
نهادهای آموزشی مذهبی میانه‌رو
1. مدارس اسلامی (پزانترن و مدارس)
2. دانشگاه‌های اسلامی
3. رسانه‌ها
نهادهای دموکراسی‌سازی
تلاش‌های شبکه‌سازی منطقه‌ای
فصل هشتم: محور خاورمیانه
طرح‌های دموکراسی‌سازی
اقدامات شبکه‌سازی منطقه‌ای
دموکراسی‌سازی در عراق
فصل نهم: مسلمانان سکولار: بُعد فراموش‌شده در جنگ ایده‌ها
سازمان‌های مسلمان سکولار
1. سازمان‌هایی که صرفاً به ترویج اسلام سکولار اختصاص یافته‌اند
2. سازمان‌های عقل‌گرا / انسان‌گرا که از سکولاریسم مسلمانان حمایت می‌کنند
پایگاه‌های اینترنتی
شخصیت‌های سکولار مسلمان مهم و دیدگاه‌های آنان
بیانیه‌ها و گزارش‌ها
فصل دهم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
به کار بستن آموزه‌های جنگ سرد
گام‌های استراتژیک و سازمانی
ایجاد ابتکار
اهداف اساسی
برخی از ابزارهای اجرایی اصلی
ضمیمه الف: چارچوب کمک خارجی ایالات متحده
1. چارچوب کمک خارجی ایالات متحده تا 12 اکتبر 2006
ضمیمه ب: مدارک و اسناد
ده فرمان دموکراسی از منظر مسلمانان دموکرات
اسلام صحیح در مقابل اسلام نادرست
متن فتوای کمیسیون اسلامی اسپانیا در مقابل اسامه بن لادن
بیانیه: رویارویی مشترک با توتالیتاریسم جدید
/ 0 نظر / 22 بازدید