تجربه حکومت (ابراهیم جعفری)

پیش‌گفتار
مقدمه دکتر ابراهیم جعفری
فصل اول: تجربه دموکراسی در عراق نوین
مقدمه
پایه‌گذاری دموکراسی در عراق
اجرای دموکراسی عراقی
انسانی کردن مفاهیم
محاصره دموکراسی در جهان عرب
تجربه دموکراسی حزب الدعوه
حکومت از دیدگاه حزب الدعوه
اجرای مفاهیم در عراق نوین
بررسی راهبرد امریکا
مخالفت با جنگ و اشغالگری
پیامدهای اقدام نظامی
فصل دوم: برگزاری انتخابات و تقابل خواسته‌ها
پذیرش مسئولیت‌های مختلف
دستاوردهای تجربه عراق
اول: قانون اساسی
دوم: پارلمان
سوم: شوراهای استانی
چهارم: تکثرگرایی مذهبی، قومی و سیاسی
پنجم: روابط منطقه‌ای
ششم: روابط بین‌المللی
هفتم: چرخش قدرت
هشتم: بازتاب تجربه عراق
نهم: اقتصاد
دهم: امنیت
یازدهم: حل مشکل بیکاری
توطئه‌ای برای دشمنی عراقی‌ها
تلاش برای دور زدن دموکراسی
فصل سوم: از معارضه تا حکومت
ابراهیم جعفری و حزب‌الدعوه
نقل مکان به خارج عراق
ریاست شورای حکومتی
طرح‌هایی برای آینده
حضور در قدرت به رغم میل باطنی
فرهنگ ساختن کشور
روشنگری برای مردم
فصل چهارم: شرط‌بندی روی ملت عراق
نگارش قانون اساسی و برگزاری انتخابات
اصرار بر پشت سر گذاشتن موانع
شرط‌بندی روی ملت
ورود مرجعیت دینی به صحنه انتخابات
پلیس و دستگاه اطلاعاتی صدام
توانمندی اطلاعاتی صدام
رویارویی با بقایای دستگاه‌های اطلاعاتی
مردم و پذیرش نیروهای پلیس
روابط با روشنفکران و هنرمندان
فصل پنجم: بازسازی حکومت در عراق
چالش نظام سیاسی جدید
عدم اتکا به نفت
تمایل به ارائه فهرست انتخاباتی ملی
فصل ششم: تشکیل دولت و معادلات داخل و خارج
تأثیر عامل بین‌المللی بر تشکیل دولت
تشکیل دولت و معادله سهم‌بندی
مشکل گزینش وزیران
کشوری بدون نهاد
مشاورانی از تمام مذاهب و قومیت‌ها
چالش‌های وضعیت منطقه‌ای
روابط با کردها
موضع‌گیری در قبال قضیه کرکوک
فصل هفتم: مقابله با تروریسم
تروریسم و ابهام در دستاوردهای دولت
عراق بخشی از جنگ جهانی علیه تروریسم
ضرورت تحلیل پدیده تروریسم
فرهنگ‌سازی و امنیت پیشگیرانه
عراق محور حرکت تروریسم
فصل هشتم: دستاوردها و موانع
حکومت و کسب تجربه
بخش‌ناپذیر بودن ملی‌گرایی
شبکه‌های ماهواره‌ای و شکار اصحاب رسانه در عراق
سیاست صدام حسین
امنیت و انفجارها
عبور از حادثه سامراء
حوادث نجف و منازعه بین صدری‌ها و بدری‌ها
میراث فساد اداری
دادگاه ویژه رژیم سابق
انتقال دموکراتیک قدرت به نوری مالکی
پیوست‌ها
ما مقاومت هستیم
وضعیت عراق بین رسانه‌های داخلی و رسانه‌های خارجی
پایه‌های توسعه روند سیاسی
دشمنان عراق شیعیان وسنی‌ها را می‌کشند
زنان رکنی اساسی در بنای حکومت
جوانان و مسئولیت گفتار
هنر؛ انسانی کردن به جای سیاسی کردن

/ 0 نظر / 10 بازدید