عراق در جستجوی آینده

مقدمه
بخش اول: نگاهی به میدان سیاست عراق27
فصل اول: صدامیت عراق29
کودتای سفید در آن روز سیاه30
صعود تا قله32
یگانه رهبر39
جنگ هشت ساله41
استان نوزدهم51
توفان صحرا57
مشروعیت بین‌المللی61
کارتن تام و جری71
بحران رهبری در بعث عراق74
فصل دوم: مخالفت «مبارزه» و تلاش برای متحد شدن85
رودرروی اسلام‌گرایان86
تبعید مخالفان89
اعدام سیدمحمدباقر صدر و بحران رهبری اسلامی90
حزب کمونیست و گزینه مخالفت94
دگرگونی نقش‌ها96
ضربه مهلک نهایی98
انتفاضه‌ای که به آن خیانت شد101
ادامه راه109
پناهگاه امن114
اپوزیسیون و تحریم121
مقاومت شیعیان122
نمازجمعه124
شکست برنامه مخالفان128
فصل سوم: طبل‌های جنگ نواخته می‌شود133
چرا عراق134
آن سوی اقیانوس151
اجلاس واشنگتن159
کنگره اپوزیسیون عراق در لندن (2002159
رهبری عراق و گزینه‌های جنگ162
ارتش عراق و گزینه جنگ166
تسلیم شدن در مقابل سرنوشت169
«آزادی عراق171
معمای حیرت‌انگیز176
فصل چهارم: عراق بی‌نشان و فاقد هر نوع شناسه179
غارت عراق180
آیا طرحی برای پس از جنگ وجود دارد184
کمیسرعالی امریکایی190
شورای حکومت انتقالی191
حوزه نجف و دموکراسی‌خواهی199
یک بازسازی که هنوز شروع نشده201
وعده ناز و نعمت204
فصل پنجم: حاکمیت ناقص207
دولت موقت207
جنگ در شهرها209
جمعیت وطنی انتقالی 211
تشکیل دولت انتقالی213
قانون اساسی و مشکلات نگارش آن216
انتخابات دسامبر 2005222
کنگره وفاق وطنی عراق227
دولت مالکی228
دولت، توان و لیاقت233
بحرانی در دولت236
جنگ داخلی237

بخش دوم: رقیبان243
فصل ششم: شیعیان عرب245
شیعیان و اشغال عراق254
نزاع بر سر قدرت259
احزاب و گروه‌های فعال شیعی260
ائتلاف یکپارچه عراق و معضل همبستگی262
حزب الدعوة اسلامی265
حزب فضیلت اسلامی267
جریان صدری272
مجلس اعلای اسلامی عراق284
احزاب و گروه‌های کوچک290
فصل هفتم: اکراد291
ریشه‌های مسأله کردی291
اکراد و اشغالگری امریکا295
مسأله کرکوک300
مسأله فدرالیسم304
احزاب و گروه‌های کردی308
حزب دموکرات کردستان308
اتحادیه میهنی کردستان312
حرکت اسلامی کردستان314
گروه جندالاسلام315
جماعت اسلامی کردستان عراق316
اتحاد اسلامی کردستان316
جماعت انصارالاسلام317
فصل هشتم: اهل سنت عراق321
1. گروه‌های دینی سُنی مذهب323
ـ هیأت علمای مسلمین عراق323
ـ هیأت دعوت و ارشاد و فتوی336
ـ اهل سنت و جماعت336
2. احزاب سیاسی سُنی‌مذهب336
ـ حزب اسلامی عراق337
ـ جبهه توافق عراق341
ـ فراکسیون مصالحه و آزادسازی347
ـ جبهه عراقی برای گفت‌وگوی میهنی348
ـ حزب امت عراقی دموکرات349
ـ کنگره بیداری عراق350
3. گروه‌های مسلح360
ـ ارتش اسلامی عراق361
ـ ارتش انصارالسنه362
ـ جبهه اسلامی مقاومت عراق (جامع363
ـ جبهه وطنی و قومی و اسلامی عراق364
ـ مقاومت اسلامی میهنی364
ـ یاران اهل سنت366
ـ ارتش محمد367
ـ حرکت اسلامی مجاهدین عراق367
ـ سپاه عمر368
ـ گردان‌های غضب اسلامی368
ـ ارتش مجاهدین368
ـ ارتش آزادی‌بخش عراق369
ـ جندالصحابه369
ـ ارتش الراشدین369
ـ راهبرد گروه‌های مسلح سُنی مذهب371
فصل نهم: لائیک‌ها375
ریشه‌های لائیسم375
کمونیست‌ها376
ناسیونالیست‌ها380
میهن‌پرستان پان عرب385
چارت گروه‌های لائیک386
جنبش الوفاق الوطنی عراق387
ناسیونالیست‌ها و پان‌عرب‌ها394
گروه‌های لائیک و طرح امریکا396
آینده لائیک‌های عراقی398
فصل دهم: تشکیلات قاعده الجهاد در سرزمین دجله و فرات401
مراحل شکل‌گیری تشکیلات القاعده403
مرحله آماده‌سازی403
مرحله علنی‌سازی و شروع کار407
مرحله اوج‌گیری فعالیت410
مرحله عراقی ساختن تشکیلات412
مرحله احساس خودستایی417
تأسیس مجلس شورای مجاهدین418
کشته شدن الزرقاوی419
مرحله‌ای جدید و رهبری جدید420
نخستین نشانه‌های انشعاب423
چه کسی المصری را کشت424
دولت اسلامی عراق427
روابط تشکیلاتی: تشنج‌های دائم431
فصل یازدهم: ایالات متحده و آینده عراق443
حضور امریکا در عراق444
راهبرد امریکا (2007448
ایالات متحده و تقسیم عراق449
هزینه حضور امریکا452
هزینه مالی جنگ453
هزینه انسانی459
آینده حضور امریکا462
فصل دوازدهم: کشورهای هم‌جوار منطقه‌ای و سایر کشورهای عربی467
اردن: روابط ممتاز و نفوذ ضعیف469
عربستان سعودی و حاد شدن تفرقه مذهبی474
ایران: متهم از سوی همه479
ترکیه: بلندپروازی‌های قدیم و طمع‌ورزی‌های جدید488
سوریه: دشمن با هر رژیم498
کویت: زخمی که هنوز بسته نشده502
سایر کشورهای عرب504
فصل سیزدهم: مسابقه بر سر آینده507
صحنه اول: یک گام به جلو و دوگام به عقب508
ادامه انسان‌زدایی512
حق‌خواهی اجتماعی در دستورکار تحولات516
وزش باد تغییر و ارمغان آن518
عقده‌های پیشین... ظهور بعد از اختفاء521
نزاع هویت میهنی و هویت‌های فرعی523
چشم‌اندازهای آینده جامعه عراق531
کروکی این نزاع533
رشد اختلافات534
سرنوشت دموکراسی538
واپس گرایی اقتصادی539
روابط با کشورهای پیرامون عراق542
صحنه دوم: روند سرگردانی و لغزیدن به پرتگاه545
عدم استیلای دولتی546
انزوای بغداد549
جنگ داخلی551
مداخله کشورهای هم‌جوار554
ایالات متحده و طرح عقب‌نشینی557
الگوی دولت کردی و عدم وجود دولت عربی559
الگوی سه دولت559
صحنه سوم: صحنه دگرگونی مثبت564
حرکت دگرگونی مثبت565
تحکیم پایه‌های دموکراسی566
تحقق آشتی ملی568
تحقق وحدت ملی569
نیاز به یک برنامه ملی571
نفت مال کیست575
آگاهی نسبت به اهمیت این برهه595
مزایای عدم مرکزیت596
نقش جامعه جهانی598
عایدات دگرگونی مثبت602
خاتمه603

/ 0 نظر / 10 بازدید