کمربند آتش (دیدگاه‌های ابراهیم جعفری)

نویسنده: علی سعدی

مترجم: مؤسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور

سال نشر: ١٣٩٠
قیمت:100000 ریال

 

فهرست کتاب:

دیدگاه آقای لطیف شیخ درباره کتاب کمربند آتش
مقدمه دکتر ابراهیم جعفری
فصل اول: نیاز به وابستگی و مشکل سازندگی
فصل دوم: حکومت و کشور
فصل سوم: مسأله فرقه‌گرایی در عراق
فصل چهارم: تجارب انتخابات در عراق
فصل پنجم: آموزش و پرورش و روش اصلاح
فصل ششم: آگاهی تاریخی ملت‌ها در مقابل تاریخ
فصل هفتم: قانون اساسی و نهاد دینی
فصل هشتم: ائتلاف‌های سیاسی و حکومت جنگ
فصل نهم: دیالکتیک داخل و خارج
فصل دهم: اصلاحات
خاتمه  

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید